Přenes Dary své Duše do reality!

Pozemská sebehodnota

MEDITACE ZAMĚŘENÉ NA UKOTVENÍ TVÝCH DARŮ DUŠE VE HMOTĚ
Become better
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Vnímáš Dary své Duše, ale s tou hmotou to nějak drhne?

Pozemská sebe-hodnota je knihovna meditací, které Ti pomohou ukotvit Tvé Dary Duše ve hmotě a zlepšit vztah s penězi, životem i se sebou. 

Tyto meditace jsem nahrála s láskou a podporou Stvořitele a Bytostí světla.

Během nahrávání jsem se napojila na Akášické záznamy a nejčastější témata, která se mnou řešíte na kurzech a soukromých sezeních.  

Některé meditace obsahují light language - světelný jazyk. Co to je, se dozvíš níž. 

Co Ti "Pozemská sebehodnota" přinese?

Podívej se ve videu tu :-) 
Write your awesome label here.

Jak meditace zní?

Klikni na ukázku a dozvíš se :) 
Write your awesome label here.

V knihovně meditací "Pozemská sebehodnota" najdeš 3 balíčky:

ZÁKLADNA

Channelované meditace zaměřené na proměnu Tvého vztahu ke hmotě,  hojnosti a sobě samé. Navíc průvodní video s přispěním od Bytostí Světla. Harmonizuje témata spojená s první čakrou, přijímáním a pocitem dostatečnosti.

DUŠE V TĚLE

Channelované meditace a videa zaměřená na přepis Darů Tvé Duše do reality a tvoření pozemského života s lehkostí! Tento balíček meditací Ti pomůže ukotvit Tvé Dary Duše ve hmotě. Obsahuje témata jako Peníze a prodej, Božská sexualita, Sebe-hodnota ve vztahu a další. 

NEBESKÝ KLID

Klidné usínání a úleva od strachu a úzkostí. 2 videa a 2 meditace zaměřené na obnovení klidu v Tvém těle i Duši, s přispěním Bytostí Světla. Obsahuje lesní "popovídání" s vílami a skřítky, vhodné i pro malé vnímavé děti. 
Můžeš si také pořídit kompletní knihovnu. Níže najdeš detaily.
Budu se těšit na změny, které tyto meditace vytvoří v Tvém životě! 
Pozemská sebehodnota

Vyber si:

Po zaplacení Ti přijde email s odkazem na Google Drive, kde si můžeš poslechnout všechny meditace ve formátu MP3 a pustit přiložená videa
POZEMSKÁ SEBEHODNOTA

ZÁKLADNA

650 Kč
490 Kč 

4 channelované meditace zaměřené na proměnu Tvého vztahu ke hmotě,  hojnosti a sobě samé. Balíček obsahuje meditace:
 • První čakra: Vztah k hmotě a ukotvení v energii Země (13 min)
 • Přijetí hmoty a pozemského těla - projdi znovu procesem inkarnace a uvolni jakékoli limity s tím spojené (23 min) 
 • Dovoluji si přijímat: přijmi hojnost a podporu života (22 min)
 • Žárlivost a závist: čistění pocitu, že "nejsem dost" (20 min)
 • Bonus: (video) Úvodní video meditace s light language a přispěním Bytostí světla
POZEMSKÁ SEBEHODNOTA

DUŠE V TĚLE

1 300 Kč
1110 Kč 

Channelované meditace a videa zaměřená na přepis Darů Tvé Duše do reality a tvoření pozemského života s lehkostí! Balíček obsahuje:
 • Duše a Tělo - Harmonizace vztahu mezi Duší a Tělem a podpora energetické spolupráce (22 min)
 • Peníze a prodej: Tvoje energie je žádaná, dovol si to uznat! (30 min)
 • Laskavé hranice a integrita: Podpora sebeúcty a sebehodnoty (18 min)
 • Božská sexualita: Hluboké léčení (25 min)
 • Sebe-hodnota ve vztahu: Pokud máš pocit, že ve vztahu "ztrácíš" sebe sama (14 min)
 • Harmonizace Světelným jazykem - Harmonizace Tvé energie pomocí Světelného jazyka*
 • Bonus 1: Ochutnávka dialektů světelné řeči
 • Bonus 2: (video) Light language Otevření kódů Tvé Duše v realitě
POZEMSKÁ SEBEHODNOTA

NEBESKÝ KLID

490 Kč
390 Kč 

2 videa a 2 meditace zaměřené na obnovení naprostého klidu v Tvém těle i Duši. S přispěním Bytostí Světla. Balíček obsahuje tyto meditace:
 • Klidné usínání - když máš problém usnout
 • Okamžité uklidnění (video) - pro případ panických strachů a úzkostí. Obsahuje light language pro ozdravení emocionálního těla a odpoutání entit. (9 min)
 • Harmonizace Světelným jazykem - Harmonizace Tvé energie pomocí Světelného jazyka*
 • Rozplynout se v náruči Zdroje a Bytostí světla - když potřebuješ rychle vykopat z pocitů skleslosti, stresu a nedostatku a obnovit důvěru v život 
 • Štěbetání víl a skřítků (video) - světelný jazyk přírodních bytostí (vhodné i pro malé děti) 

POZEMSKÁ SEBEHODNOTA

KOMPLETNÍ KNIHOVNA

Všechny balíčky včetně bonusů.
Celkem 16 nahrávek pro hluboké čištění a harmonický přepis Tvých Darů Duše do reality!
Kompletní knihovna obsahuje:
 • Základna (5 meditací) - 650 Kč
 • Duše v těle (7 meditací) - 1300 Kč
 • Nebeský klid (2 meditace, 2 videa) - 490 Kč
2440 Kč
1800 Kč 
*Light Language, neboli Světelný jazyk, je forma přenosu vibrace čisté lásky. Nejedná se o slova, jak je známe, ale o "kódovanou řeč", kterou hovoří Vyšší já a Bytosti světla, a která jde přímo do našeho srdce a těla, obcházející logickou mysl. Světelná řeč použitá v meditacích této knihovny je nahrána v napojení na nejvyšší pravdivost a s ohledem k Tvé aktuální cestě. Uvolní z Tvého těla a podvědomí jen to, na co je samo připravené :)
Něco nefunguje? 
Napiš mi prosím na veronika.heaven.within@gmail.com 
co na to ostatní?

Ohlasy 

Hanka

kompletní knihovna
Všechno došlo v pořádku. Meditace jsou úžasné, silné, mám pocit, že se vše okamžitě proměňuje.

Mám radost, že jsem si koupila kompletní knihovnu, bude mi průvodcem po mnoho dalších dní.
DĚKUJI, Hanka

Bára S.

designérka
Díky Veronice jsem se zamilovala do meditace. Musím přiznat, že mi to změnilo život! 

Markéta

kompletní knihovna
Celkově od začátku spolupráce s Veronikou je mi v životě lehčeji. Vnímám víc svoje Dary a nepotřebuju věci tolik řešit. Po poslechu několika meditací z Pozemské sebehodnoty se mi i "rozsvítilo" v tom, jak si chci život tvořit dál. Takže moc děkuji!

Katka F.

duše a tělo
Meditace jsou famózní! Jsou tam přesně detaily, které cítím. Poslouchám je všude, kde můžu, po cestě autem poslouchám světelný jazyk, to je fakt mazec. Potřebuju je hlavně pro syna, dnes mu je chci stáhnout do telefonu ať dobře spí a uzdravuje se. 

Eva

kompletní knihovna
Pouštím si stále různé meditace z Kompletní knihovny, a musím říct, že vnímám, jak ve mně roste klid a naladění na moji Duši. Vnímám i větší spojení s Bytostmi světla lépe se mi usíná! 

Ahoj!

Jsem Veronika Wildová. Pomáhám lidem spojit se se svojí Duší a uvidět Dary, které přináší na tento svět. 

Knihovnu "Pozemská sebehodnota" jsem vytvořila na základě opakujících se témat, se kterými se na mě obrací lidé na konzultacích čtení z Duše.

Každá Duše s sebou na svět přináší naprosto unikátní otisk. Poslání každé Duše je jedinečné. Obvykle nesouvisí tolik s prací, kterou děláme, ale se způsobem, jakým nahlížíme na svět a jak v něm fungujeme. Duše nám nezužuje Poslání na jednu jedinou, předem danou cestu. Naopak! Ukazuje nám, že v každém okamžiku máme mnoho voleb, a naše Dary se týkají hned několika z nich :)

V knihovně meditací najdeš takové balíčky, které Ti pomůžou naladit se na energii Duše (své Bytosti) a posílit vnímání Darů, které přinášíš.
 

Více o čtení z Duše najdeš na tomto odkazu.


Created with