Veronika Wildová

Čtení z Duše

Ahoj! Jsem Veronika a provádím lidi Čtením z Duše :-)
Talent na takové čtení má ve skutečnosti každý z nás, stejně tak možnost "být přečten". Ne každého ale rozvíjení této schopnosti oslovuje, a to je v pořádku! Tvé Dary jsou Tvé, a jsou výjimečné a potřebné právě takové, jaké je přinášíš.

Pokud s Tebou něco z následujícího článku nesouzní, neber si to - vem si jen to, co Ti přináší radost a pocit expanze a svobody. 

Krátce o Duši

Vnímám Duši jako takový nebeský software. Má přímé spojení s Božstvím. Ve skutečnosti je to takový list na krásném stromu Božství. Je jeho přímým vyjádřením, ale zároveň umí v této realitě existovat jakoby o Božství nevěděla. To umožňuje neustálé rozvíjení a obohacování Zdroje o nové zkušenosti, o nové poznatky. 

Duše ve svém domově (mimo pozemskou realitu) nemá možnost zažívat strach a pocit oddělenosti, pro ty si chodí na Zem. Tady si je pak užívá jako takovou velmi zábavnou 3D realitu. Nicméně většina Duší si volí zapomenout na Nebe, a tak velmi brzo podlehne zákonům pozemské reality. Realitě utrpení, strachu, nedostatku, bolesti... to je zcela přirozený proces a bez něj by žádný rozvoj neexistoval. Na Zemi je Duši umožněno se pozvolna rozpomínat na Domov, na Nebe v sobě, a to je pro ni i pro celek největší přínos. 

Co Čtení z Duše obnáší?

Většina Duší si vybrala narodit se do této doby, protože se děje dynamické, celosvětové pozvednutí Vědomí. Duše si začínají uvědomovat, že mohou tvořit život s lehkostí, radostí, z prostoru hojnosti a Spojení. A cest k tomuto Vědomí je bezpočet. Důležitá pro Tebe je ta, která Ti právě teď zní nejvíc pravdivě. 

Čtení z Duše probíhá tak, že se spojíme online a já se s Tvým svolením napojím na Tvoji Duši. Řekneš mi, u jakého tématu potřebuješ víc jasnosti. Já se ponořím do Záznamů Duše a začnu Ti pojmenovávat, co vidím - obrazy z minulosti, současnosti, z podvědomí. Tím, že informace pojmenuji a "vytáhnu na světlo", se Tvoje Duše uvolní a začne se cítit svobodněji a radostněji v Bytí sama sebou. 

Témata, se kterými za mnou lidé chodí, jsou opravdu různá. Rodinné příběhy, Poslání, peníze, vztahy, sebeláska... Je jedno, co řešíš, vždycky jde o Tvůj vztah k něčemu ve Tvém světě, a jako takový je možné jej rozplést a vyléčit. 

Výsledkem sezení je Tvůj pocit volnosti, radosti, svobody. Dochází k rozšíření vědomí a pocitu neomezených možností. Lidé často odchází s posíleným vědomím svých darů a tvůrčích kapacit. 

Bude mi ctí Tě přivítat a provézt Tě touto výjimečnou zkušeností! 
Těším se na Tebe! 

Čtení z Duše trvá 60 minut až 2 hodiny, je online (Zoom, Messanger). Více se dozvíš na www.veronikaheavenwithin.com/cz 
O volný termín prosím piš na veronika@veronikaheavenwithin.com
Created with