Veornika Wildova

Čtení z Duše - Příběhy klientů

Vybraných pět příběhů ze sezení zvaného Čtení z Duše. Během Čtení se klienti ptali na zdraví, vztahy, peníze, poslání a další témata. Jejich Duše jim vždy dala zajímavý a možná překvapující náhled.

Hlavním sdělením Duše je pokaždé - neboj se být Úplně Sebou. Nevynechej ani jeden Dar! 

Příběh první - Sabotování sebe samé

Moc ráda bych vám sdílela příběh slečny, která po dvou Čteních z Duše začíná rozjíždět business, akorát trochu jiný, než myslela.

Přišla za mnou slečna (kdokoli mladší než já je slečna, žeano), že má velmi silné vnitřní sabotéry. Vždycky se pro něco nadchne, pár měsíců v tom jede, ale když má přijít řeč na dokončení projektu, otevření vlastní praxe nebo, zkrátka, úplné zrealizování plánu, vždycky se někde zasekne.
Přestane ji to bavit, dá od toho ruce pryč, a po chvíli si začne říkat, že to byla stejně blbost.

Takové věci se nám dějí často a přirozeně. Svezeme se na nějaké vlně nadšení, občas i kolektivní vlně nadšení, pustíme se do toho, že bychom to chtěli vytvořit i ve svém životě, a najednou se začínají vynořovat všechny "Ale" a "Proč to nejde".
Čím odvážnější cíl (pro někoho je příliš odvahy postavit si web, pro jiného otevření vlastní prodejny nebo ukončení dlouhého vztahu), tím jsou podprahová Ale větší. Občas se nám podaří uvěřit, že na to prostě nemáme, že to "tady pro nás není", a nastává konec nápadu, a návrat zpátky do zóny známého.

Osobně mám pro tenhle vzorec velké pochopení, neboť ho věrně prožívám a překonávám už od doby, kdy ze všech uměleckých disciplín mi ze všeho nejhůř šel zpěv. A taky vím, jaké to je, s tímhle pocitem lézt na pódium (nebo ještě hůř, před porotu) a vydat ze sebe něco co zahrnuje diváky energií a blahem. A také vím, že nejvíc mi pomohlo vědomí, že to, co dělám a vytvářím, nedělám pro sebe - stojím na pódiu proto, aby si to lidi užili. Nezajímají se o to, jak moc jsem právě podělaná strachy, přišli trochu popustit uzdu emocím, otevřít se, užít si večer. A to je to, na co se soustředím a co mi pomáhá překonat vlny adrenalinu.

Stejně tak, když za mnou přijde Duše, že řeší otevření vlastního businessu, zvýšení ceny nebo dokončení velkého projektu. Vždycky, když se ladím na Duši a její Záznamy, soustředím se na to, co přináší na tento svět. Jak velkým přínosem je, aniž by si toho byla vědoma (spoiler - vědomý si své skutečné hodnoty je opravdu málokdo). I tentokrát jsem vstoupila do Záznamů Duše oné slečny s pokorou a úhlem pohledu - jak velikou hodnotou a přínosem jsi pro tento svět?

A Duše, vědomá si limitů ega, mi pomalu ukazuje na strachy, bolesti, závazky a programy, které člověk prožívá. Otevíráme je, pouštíme do nich světlo, rozvazujeme staré závazky a vracíme sílu a úctu rodovým liniím, je-li to potřeba. V tomto případě bylo potřeba propustit velmi silný program vnitřní sabotáže, založený na lítosti z minulého života. "Lítost Duše" - to jsou nejhlubší přesvědčení o vlastní vině, které s sebou neseme a která vyplouvají na povrch právě v momentech, kdy sami sebe zahrnujeme láskou a přijetím.

Propustili jsme opět situace navázané na ublížení a krádež - a dodali Duši na odvaze a sebedůvěře. Po pár týdnech mi slečna psala, že nejen, že se jí rozvíjí nový vztah, ale že si začala uvědomovat, že si vlastně nemusí vybrat jeden konkrétní obor, jedno zaměření.

Díky spojení se svojí Duší si dovoluje kombinovat víc oborů, které umí a které ji těší - a jako velký bonus i s nadšením vypráví ostatním o tom, co dělá. Jinými slovy, už nebrání svému přínosu proudit na tento svět a být skutečným přínosem pro všechny, kdo se s ní setkají. 

Příběh Druhý - Uznat svoji Sílu

“Uznat svoji sílu” 

- aneb kde všude se zříkáme svých darů a potenciálu a děláme se menšími? 

Přišla za mnou Duše oblečená do pána. Pán už v životě vyzkoušel všechny možné modality (terapie, práce s energií, odblokace…), ale stále mu chyběl pocit smyslu. Nevěděl, jaké dary přesně uplatnit a jakou práci si vybrat. Cítil, že stagnuje.
Otázka na poslání je vaše oblíbená!
 
Ponořila jsem se do prostoru Duše a okamžitě začala přijímat obrazy z minulosti. Viděla jsem mocného kouzelníka, člena skupiny druidů. Těšil se uznání a byl velmi vyhledávaný, i ostatní druidové si vážili jeho darů. Ale on sám se takhle neviděl. V jednom okamžiku se rozhodl, že jeho magické schopnosti prostě nedostačují, a stáhl se do ústraní. I když ostatní nevěděli proč, jeho rozhodnutí respektovali. 

Tento vzorec se opakoval několikrát - mnoho životů, kdy se Duše narodila s velkými kapacitami, s talentem měnit realitu pomocí energie a vézt ostatní jako leader. Jako člověk ale nemohla své dary projevit, protože se lidskému oku nejevily dost dobré. 
Duše v tomto životě volala jednoduše po uznání toho, co už je. 

Nepotřebovala nic čistit, 
nic měnit, 
nepotřebovala sebe sama opravit, 
ani se stát někým jiným. 
Potřebovala znovu probudit a oprášit své vůdčí schopnosti, talent vézt ostatní svým příkladem, rozhodnutím, záměrem. 
Taková úleva po letech obíhání různých metod zjistit, že jste vlastně v pořádku, že přinášíte na Zem mnohem víc než jste mysleli, a postačí podle toho jednat 🙂 
Samozřejmě s tím souvisí i obhájení svých hranic, které je na začátku nepohodlné. Jak snadno se s člověkem manipuluje, když se mu vnukne myšlenka, že není v pořádku, a měl by se chovat podle očekávání druhých 

Ale je to příjemná zpráva, zjistit, že stačí relativně málo, abyste zjistili, jak silní vlastně jste .

Díky každé Duši co si vybere Čtení! 

Příběh Třetí - Poslání a Zákaz uplatňovat své dary


Poslání z pohledu Duše nebývá konkrétní práce nebo obor, ale spíš různé Dary a kvality, které Duše přináší na tento svět. A rozvíjí je tu pak podle svého. 

Některé Duše mají velmi specifický dar - třeba vytváří prostředí bez limitů pro sebe i své blízké. Nebo mají schopnost svým uměním (zpěvem, tancem, psaním…) spojovat lidi se svým srdcem, s vědomím, že Ví. 

Takové spojení s vlastní Pravdou přináší člověku svobodu, radost, pocit celistvosti a nezávislosti na vnějšku, na autoritách.
Proto umění spojovat lidi se svojí vnitřní Pravdou bylo v minulosti velmi potlačováno.

Ženy i muži, kteří v minulosti umožňovali ostatním Spojení (léčitelé, bylinkářky…) byli nejednou označení za kacíře, čarodějnice a zabití velmi odstrašujícím způsobem. 
Mluvím o tom proto, že mnohé ženy takové dědictví podvědomě stále vnímají.
Umí tvořit krásné věci, umí svým uměním ovlivňovat velké skupiny lidí, ale zároveň se bojí, že když využijí všech svých kvalit (včetně spirituálních) a vyjdou s nimi “na světlo”, že je bude čekat výsměch, umlčení, někdy i smrt. 

Vtip je v tom, že Duše má uložené záznamy z “obou stran”. Jak z prožitků utlačovaných, tak často i z těch, kteří utlačovali. Mnohé Duše v sobě nesou odkaz obětí i pachatelů - a dostávají v tomto životě prostor obě tyto polarity smířit a vysvobodit se zcela z nutnosti proti něčemu bojovat, nebo se naopak schovávat před světem. 

A taková svoboda je prostě nejvíc ❤️🔥

Děkuji každé jedné Duši, která si vybere to smíření prožít s mým vedením. Je to pro mě dar, pomoci vám vidět vaši situaci z více úhlů a vybrat si to, co pro vás doopravdy funguje. 
Mějte krásný den!

Příběh Čtvrtý - Peníze a poslání

Minulý týden se sešla skupina odvážných, abychom skrze naše Duše nahlédli na témata Peněz a Poslání. 

Peníze a Poslání jsou témata, ke kterým lidé mají spoustu otázek a nejistot (já také, of course). Je nám zatěžko prostě jen tak uvěřit, že můžeme mít dostatek, že můžeme dělat, co nás baví, že si můžeme práci užívat. 

Mnozí z nás v současné době vnímají volání k tomu, vybrat si "větší" verzi sebe sama. Aby uvěřili ve svoje Dary, a vykročili ze stínu. Cítíme touhu zkusit úplně nové věci, nebo rozšířit současné pole působnosti. Prostě tak nějak cítíme, že chceme, aby tu bylo víc "Nás".

A vnímáme, že když si dovolíme projevit víc "Sebe" - té láskyplné, radostné části, co si vyloženě užívá, když může tvořit a svojí tvorbou oslovovat druhé - tak že náš život poroste do netušených výšin. 

A to je ten problém! Ty výšiny, to nás děsí! Světe div se, když za mnou chodí lidé nahlédnout na své Poslání z pohledu Duše, jen občas se dotkneme obávaných "bloků" a strachů z chudoby. Málokdy nás zastavují obavy, že naše Poslání "nedopadne". Když totiž sebereme odvahu a nahlédneme pod povrch těchto obav, objeví se skutečný strach - totiž strach být vidět, strach mít moc nad svým životem, a paradoxně, strach, že naše Poslání je lehoučké, krásné, plné radosti, užívání (byť i práce!)... zkrátka strach, že naše opravdové, skutečné Já, je veliké a plné světla. 
Za kým můžete jít se svým strachem, že jste vlastně ve skutečnosti mnohem silnější a mocnější, než si říkáte? Se strachem z vlastního světla, z vlastních schopností, z toho, že VÍTE, že umíte v této realitě kouzlit? 

... dost možná nemusíte chodit nikam. Možná stačí jen lehký, první krok k tomu, aby šlo vaše světlo ven. Vy VÍTE, co máte dělat. 
Takže, zkrátka, čištění bloků, minulých životů, rodových liní... všechno je to užitečné a krásné, ale občas stačí v této realitě Dělat, jako kdybyste věřili ve své vlastní světlo a ten zbytek se poddá 🙂 
Držím vám pěstičky! 

Příběh Pátý - Svatá válka

Přišel za mnou klient s konkrétním zadáním. Chce mít radostný, úspěšný business, ale stále mu cosi brání v rozletu.

Chodí mu skvělé nápady, ale když je uchopí a pokusí se je rozjet, po nějaké době se projekt zabrzdí, zastaví. Není si úplně jistý, čím to může být. Nevyužívá své kapacity? Sabotuje sám sebe? 

Jako vždy při čtení z Duše, poprosím o vedení shůry a o příjem čistých informací. Musím se úplně uvolnit, napojit, odstavit z procesu své ego - to má sice plno moudrých pouček, ale nikdy by mě neovedlo k pravdě, která se skrývá v Duši druhého. 

Ponořím se do energie Záznamů Duše. A začínají mi chodit obrazy. Vyjevují se bývalé životy, staré dohody, rodinné vzorce, a jsou obtěžkané nábojem pocitů a prožitků. Rozpouštím je a prosím o jasnost. Musím se energeticky otevřít opravdu všem informacím, které mi chodí. Nesoudit je, netřídit, pojmenovat je tak, jak je vnímám, i když to zní divně, nepravděpodobně, a i když ty výjevy sama nepoznávám. S každým pravdivým pojmenováním se dostávám hlouběji do příběhu, a Duše mi odhaluje další a další zkušenosti, které si přeje vyléčit. 

Společně s klientem nahlížíme na dávné přísahy, že nebude používat své vědomé dary, protože společnost na to není připravená. Skrze uvolnění těchto přísah se dostáváme k rodinnému otisku. 
Vzorec "nejsem dostatečný/dostatečná", předávaný z generace na generaci, odchází a společně s ním hromada utrpení. Dochází k odpuštění na všech stranách. Ale stejně ještě není konec. 

Duše se trochu brání uvidět tu nejhlubší příčinu. Dívám se na její příběh s otevřeným srdcem, s láskou, posílám k ní všechnu lásku tohoto světa. Duše se nakonec otevírá a ukazuje prožitek "svaté války". Došlo k mnoha vraždám, k násilí na ženách - v dobré víře, že jde o "šíření víry v Boha". Duše s lítostí mluví o všech těch lidech, kteří přišli o život.

Odpouští si a propouští i vzorec "Pokud budu šířit svoji myšlenku (v současnosti business), mnoho lidí za to zaplatí životem". Odchází příčina sabotování sebe sama, přichází jasnost, radost, uvolnění.

Cítím nesmírnou vděčnost, že jsem tohoto mohla být součástí. 
Když si dovolím vstoupit do úplné pravdivosti, dějí se zázraky. 
Je neuvěřitelné, kolik sračiček můžeme nechat rozpustit a navždy uvolnit, když si dovolíme se na ně s láskou a upřímností podívat a stoupnout si do síly Tvůrce. 

Děkuji každému, kdo s odvahou žádá o Čtení z Duše. Začíná to být opravdu hukot 😃

Co je to Čtení z Duše?

Čtení z Duše je sezení, během kterého se napojím na Prostor vaší Duše a její záznamy (známé také jako Akašické záznamy). Během sezení Vám přeložím sdělení Vaší Duše do lidštiny a pomůžu Vám získat nový, laskavý úhel pohledu na Vaší situaci. 
Pracuji online i offline. 

Pro víc informací mě kontaktujte na veronika@veronikaheavenwithin.com 
Created with