Veronika Wildova

Bohyně, které zapomněly

Posledních několik měsíců se na mě obrací Duše, které se narodily právě do této doby, aby si mohly vzpomenout. Některé si chtějí vzpomenout na své Poslání, některé chtějí pochopit, proč se jejich vztahy odvíjejí určitým způsobem. Některé bytosti v průběhu mnoha pozemských inkarnací ztratily ze zřetele svůj původní záměr, svůj obrovský potenciál. V tomto článku bych s vámi chtěla sdílet příběh Bohyně, která zapomněla. 

Nedávno mě o Čtení z Duše požádala paní, která v sobě nesla velikou osobní sílu. Chtěla pochopit, jak je možné, že v životě zažívá tolik trápení. Ač zkusila několik rozvojových kurzů a terapií, měla vždycky pocit, že teorii všeho duchovního velmi dobře chápe - ale v praxi se jí nedaří vzít svoji sílu do vlastních rukou.
Cítila se "neúplná". Ač věděla, že má velký potenciál léčit ostatní, ukazovat jim světlo jejich Vědomí, a možná i trochu kouzlit, cítila veliký strach a bolest, když si představila, že půjde s těmito schopnostmi na světlo. Jakoby jí vnitřní hlas odrazoval a snažil se jí připomenout dávnou bolest, která by se mohla zopakovat, když bude ve svém poslání pokračovat. 

Takový případ není vzácný. Mnoho lidských bytostí s dary léčení, vhledu a transformací reality se na počátku probouzení Duše v lidském těle rozpomenou i na bolest a strach, který mohly pocítit v předchozích inkarnacích. Některé prožívají rodovou zátěž těla, některé si do duchovní reality projektují své dětské zranění.
Některé obzvlášť silné bytosti v minulosti souhlasily, že prožijí životy v nevědomých lidských tělech - tedy že utlumí svůj vlastní potenciál, aby pozvedávaly vědomí i v těžkých časech Země. Nicméně takové životy s sebou nesou i zranění ze zapomnění. Bytost si tak silně prožije odloučení od Zdroje, že se pro ni tato oddělenost stane realitou, a tím pádem zapomene i na vlastní božskou podstatu. 

Klíčem je si vzpomenout. Probudit se do pravdivosti. I Tvoje Duše může být ve své podstatě obrovská, s tisíci lety zkušeností, s energií mistrů nebo dávných Bohyní - ale tato podstata s sebou obvykle nese i silné zážitky z minulosti, přes které Tvé současné tělo jen těžko vnímá svůj skutečný potenciál. 

V případě paní klientky jsme přišly na to, že v dávné minulosti přišla na tuto Zemi jako plně integrovaná světelná bytost - Bohyně. Byla schopna vézt velké skupiny podobně rozvinutých bytostí a přinášet veliké vědomí. Nicméně potom energie na Zemi začala houstnout - na území Evropy nastoupil patriarchát, zneužité ideály křesťanství, a celkové utlumení vědomí lidstva. 
Milující Duše se tehdy rozhodla, že na chvíli ztlumí své vědomí, a opakovaně se narodí do nevědomých těl válečníků ("nevědomých" v tomto případě znamená, že v jejich životě nebyl kontakt se spirituální částí sebe sama), aby alespoň částečně umožnila zachování vědomí na planetě. 
Opakovaně tedy zapomínala na svůj původ, opakovaně se dostávala do myšlenkových smyček a mřížek, které přinášely pocit oddělenosti - až nakonec vyslala fragmenty svého světla do různých částí Země a Vesmíru, aby toto období vydržela. 

Nyní jsme během sezení tyto fragmenty spojovaly a integrovaly do plné síly. Naším největším strachem je občas uvidět vlastní sílu a opravdový potenciál, který přinášíme - a i zde byla paní klientka překvapená, kam až dalece sahá velikost její Duše, a že schopnosti, které má a umí předávat ostatním, jsou ryzí. 

Chtěla bych tímto článek povzbudit všechny, se kterými tato slova rezonují - i Ty jsi možná, drahá Duše, odsouhlasila, že budeš využívat svůj potenciál "na půl plynu". Teď je Tvůj čas, aby jsi zvedla všechnu svoji energii a integrovala ji do svého pole - a začala ji používat pro dobro své i všech zde. 

Hlavně se toho nebát! 

S úctou a láskou, 

Veronika


víc o čtení z duše na https://www.veronikaheavenwithin.com/cz
Created with