Hojnost pro anděly:

Andělské kódy hojnosti

Obnova původních andělských kapacit hojnosti a návrat do královské andělské energie

2 čistící a aktivační odpoledne, plus domácí cvičení :)
(nahrávku dostaneš ke stažení na email)

Detailní program semináře: 

1. odpoledne (10.3.)


  • Společná ceremonie se Světelným jazykem, vedená Bytostmi Světla: Posílení Tvého spojení s andělskými průvodci a naladění na Zdroj v Tobě.
  • Uvolnění přesvědčení a starých kontraktů svazujících andělskou energii, včetně závazků sloužit, obětovat se a navrátit se k Bohu skrze utrpení
  • Uvolnění oblastí, kde byla andělská energie zneužita, potlačena, umenšená - včetně přesvědčení, že jen skrze službu a umenšení sebe nabývám hodnotu
  • Uvolnění přesvědčení ze současné inkarnace - otevření rodových kapacit2. odpoledne (17.3.)


  • Otevření a aktivace původních královských kódů andělské energie - samozřejmá hojnost, tvoření života a prostředí vycházejícího z naladění na vlastní tužby a potřeby
  • Tvorba života vycházejícího z naladění na Tvůj původní královský otisk
  • Posílení vnímání vlastních hranic, umění říkat ne a postavit se za sebe10.3.2024 / 13-15:30
17.3.2024 / 13-15:30

Přihlaš se ve formuláři níže. 
Po zaplacení Ti přijde odkaz na Zoom a do soukromé Facebookové skupiny.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Created with